انجمن فرهنگ و سیاست

انجمن فرهنگ و سیاست تشکلی است خودجوش و دانشجویی و غیرانتفاعی که از نیروهای معتقد و متعهد به اسلام و ولایت مطلقه فقیه تشکیل گردیده است و فعالیت خود را در چارچوب ضوابط و قوانین موضوعه کشور و دستورالعمل­های آیین نامه تشکل­های اسلامی دانشگاهیان در جهت نیل به اهداف خود در قالب 6 کمیته فعالیت­های خود را پیش می­برد که شامل: کمیته­های سیاسی، فرهنگی و هنری، محیط­زیست و توسعه پایدار و واحد علمی، عقیدتی و حقوق بشر، روابط عمومی و تشکیلات فعالیت می­نماید. این انجمن دانشجویی از سال 1393 تمام تلاش خود را در این راستا و برای تحقق این امور انجام داده است.

اساسنامه فرهنگ و سیاست

اساسنامه انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه

به بالای صفحه بردن