انجمن اسلامی ترقی‌خواه

جمعی از دانشجویان پلی‌تکنیک در سال 1393، زمینه را برای فعالیت تمام افرادی را که دل در گرو پیشرفت و ترقی دانشگاه و کشورمان را داشتند، فراهم آوردند؛ ازآنجاکه درون‌مایه هر تشکیلات دانشجویی، از پایین‌ترین سطح تا بالاترین سطح آن را دانشجویان می‌سازند، ادامه حیات آن هم به فعالیت دانشجویان گره خورده است. اگر دانشجویان دغدغه خود را از دست بدهند و نسبت به مسائل روز بی‌تفاوت باشند، فضای دانشگاه مستعد انواع فساد و آسیب‌های جدی می‌شود.

اساسنامه انجمن ترقی

اساسنامه انجمن اسلامی ترقی‌خواه

بی‌شک آنچه باعث تفاوت دانشجو با سایر اقشار می‌شود انتقاد به دور از مصلحت و وابستگی است که دانشجو در مسائل اجتماعی به زبان می‌آورد، پس نسبت به این مسائل بی‌تفاوت نباشید.

به بالای صفحه بردن