کانون اندیشه دانشجویان مسلمان

کانون اندیشه دانشجوی مسلمان یا به لفظ عمومی آن، کانون، تشکلی است که طبق اساسنامه مصوب آن در دانشگاه، وظیفه نقادی،کنشگری و ایجاد فضای همفکری در تمام زمینه‌ها اعم از اجتماعی، صنفی، سیاسی، فرهنگی، هنری و علمی را دارد.

اساسنامه کانون اندیشه

اساسنامه کانون اندیشه دانشجویان مسلمان دانشگاه

همان‌گونه که از تاریخچه فعالیت‌های درخشان این تشکل مستنتج است، آرمان ما در طول حیات 20 ساله‌مان، تولید جریان‌های تأثیرگذار و متعالی در زمینه‌های مذکور بوده و هست.

به بالای صفحه بردن