بسیج دانشجویی

بسیج دانشجویی با همکاری و هماهنگی مسئولین هر دانشگاه در اجرای قانون تشکیل، تقویت و توسعه بسیج دانشجویی مصوب مجلس شورای اسلامی، بر اساس این آیین نامه نسبت به ایجاد، توسعه، تحول و تعالی بسیج دانشجویی در دانشگاه­ها اقدام می نماید.

اساسنامه بسیج

اساسنامه بسیج دانشجویی دانشگاه

بسیج دانشجویی تشکلی است که به فرمان رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی برای دفاع از اسلام و انقلاب و پاسداری از اصول تغییر ناپذیر نه شرقی نه غربی، ترویج اسلام ناب محمدی (ص)، پاسخ به مسائل اعتقادی بسیجیان و جلوگیری از نفوذ ایادی بیگانه، تلاش برای حکومت بزرگ جهانی اسلام و ترویج تفکر بسیجی در دانشگاه­ها، و از سال 1372 در دانشگاه صنعتی امیرکبیر تشکیل گردیده است.

به بالای صفحه بردن