اخبار

پنجمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران و اولین دوره دانشگاهی مسابقات مناظره دانشجویان دانشگاه (نشان خواجه نصیرالدین طوسی)

پنجمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران و اولین دوره دانشگاهی مسابقات مناظره دانشجویان دانشگاه (نشان خواجه نصیرالدین طوسی) توسط جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر برگزار خواهد شد.

به بالای صفحه بردن