ساختار سازمانی

مدیر امور فرهنگی و اجتماعی

 • تبیین سیاست‌ها و مواضع فرهنگی و سیاسی و اجتماعی دانشگاه
 • تدوین آیین‌نامه‌ها و مقررات ویژه فعالیت‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و هنری
 • نظارت و رصد فرهنگی و کلیه فعالیت‌های فرهنگی، سیاسی، هنری، اجتماعی
 • ایجاد هماهنگی و انسجام بین گروه‌های دانشجویی و رفع اختلافات و تناقضات
 • تشکیل و دبیری جلسات شورای فرهنگی، هیئت نظارت بر تشکل‌های اسلامی، کمیته ناظر بر نشریات، هیئت منصفه و شورای هماهنگی کانون‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی
 • نظارت بر انجام امور مربوط به برگزاری جشن‌های ملی، مذهبی و مناسبتی
 • ارتباط مستمر با فعالان فرهنگی و نشریات دانشگاه
 • توسعه، فعال‌سازی و توانمندسازی گروه‌های نهادمند خودجوش دانشگاهی
 • برقراری ارتباطات و همکاری‌های مشترک با وزارتخانه و مؤسسات فرهنگی و اجتماعی
 • تعیین وظایف کارکنان زیرمجموعه، نظارت بر انجام صحیح فعالیت‌ها و انجام امور پرسنلی مرتبط
 • تهیه و تدوین گزارش های لازم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جایگاه شغلی و شرح وظایف

مسئول دفتر

 • تنظیم اوقات جلسات و نشست‌های مقام مسئول و اطلاع به افراد شرکت‌کننده در جلسه
 • پاسخگویی به تماس‌های تلفی و برقراری ارتباطات تلفنی مقام مسئول
 • پاسخگویی و تکریم ارباب‌رجوع و راهنمایی آن‌ها و فراهم آمدن امکان انجام درخواست آنان
 • دریافت نامه‌ها، اوراق، پرونده‌ها، پیام‌ها و سایر مکاتبات فیزیکی و اتوماسیونی رسیده به واحد، ثبت و تفکیک و ارجاع آن‌ها به همکاران و مقام مسئول و واحدهای مربوطه
 • تهیه پیش‌نویس و تایپ نامه‌ها، گزارشات و… حسب دستور مقام مسئول
 • پیگیری مکاتبات و گردآوری اطلاعات در خصوص موارد ارجاعی و اعلام نتایج به مقام مسئول
 • آماده کردن و ارائه سوابق و پرونده‌های مربوط به جلسات حسب دستور مقام مسئول
 • ابلاغ دستورات صادره به همکاران و مدیران و واحدهای تابعه بر حسب خط مشی تعیین شده مقام مسئول و اعلام نتایج به ایشان
 • تهیه لیست جلسات و لیست درخواست کنندگان وقت ملاقات و هماهنگی با مقام مسئول و اعلام نتایج به ایشان
 • تهیه و تدوین گزارش های لازم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جایگاه شغلی و شرح وظایف

کارشناس امور فرهنگی

 • بررسی و پایش ارزیابی وضعیت فرهنگی دانشگاه و دیگر دانشگاه‌ها
 • رصد و ارزیابی آسیب‌های موجود در میان کارکنان و برگزاری دوره، کارگاه، نشریه و… به منظور ارتقاء عمومی و مقابله با آسیب‌ها
 • تولید محتوای فرهنگی در قالب نشریه فرهنگی، ارسال مطالب متناسب فرهنگی بر روی سایت فرهنگی
 • نیازسنجی برنامه‌های متناسب فرهنگی و اجتماعی با توجه به شرایط جامعه
 • برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و بلندمدت در زمینه رفع آسیب‌ها بر اساس اولویت‌ها به منظور ارتقاء سطح کیفی و کمی برنامه‌های فرهنگی دانشگاه
 • اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی در قالب‌های اجرایی مختلف از قبیل برگزاری مراسم‌های متناسب فرهنگی و مذهبی، اردوهای تفریحی، فرهنگی و…
 • اجرای کارگاه‌های آموزشی فرهنگی در راستای آموزش موضوعات مطالب مورد نیاز دانشگاهیان
 • برگزاری دوره‌های خاص با همکاری مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری برای فعالان فرهنگی جهت ارتقاء سطح فرهنگی آن‌ها
 • رصد میدانی از اماکن اولویت‌دار (خوابگاه‌ها، صحن دانشگاه و..) به منظور شناخت نقاط قوت و ضعف فرهنگی
 • ایجاد و به روز رسانی بانک اطلاعاتی فعالان فرهنگی به منظور سازمان‌دهی و به‌کارگیری در برنامه‌های فرهنگی دانشگاه
 • انجام کلیه امور مربوط به برنامه‌های روزمره فرهنگی دانشگاه از جمله برگزاری نماز جماعت، برگزاری مناسبت‌های مذهبی و ملی، ایام خاص، سخنرانی‌ها و…
 • تشکیل ستادهای مناسبتی با فعالان فرهنگی و تشکل‌های مختلف به منظور برگزاری مراسم‌های ملی، مذهبی، اعیاد و…
 • برگزاری کارگاه‌های آموزشی در زمینه مسائل فرهنگی برای دانشجویان
 • انجام امور مربوط به برگزاری اردوهای فرهنگی مذهبی از جمله برنامه‌ریزی سفر با مشارکت حداکثری دانشجو و پشتیبانی‌های لازم
 • شناسایی اساتید فرهنگی و استفاده از ظرفیت آن‌ها در تشکیل جلسات هم‌اندیشی مسائل مختلف فرهنگی
 • تهیه و تدوین گزارش های لازم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جایگاه شغلی و شرح وظایف

کارشناس فوق‌برنامه

 • ثبت و بایگانی پرونده کانون‌های فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و هنری
 • جمع‌آوری و ثبت درخواست‌های برنامه‌های اجرایی جهت طرح در شورای نظارت بر کانون‌ها
 • تهیه گزارش از فعالیت کانون‌های فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و هنری
 • استعلام آموزشی و انضباطی اعضای شورای مرکزی کانون‌ها
 • نظارت بر برگزاری جلسه مجمع عمومی کانون‌ها
 • صدور مجوز برنامه‌های درخواستی پس از تأیید شورای نظارت بر فعالیت کانون‌ها
 • رسیدگی و پاسخگویی به نامه‌ها و درخواست‌های رسیده از خارج از دانشگاه
 • بررسی درخواست‌های جدید جهت تأسیس کانون و بررسی شرایط انحلال کانون‌ها

کارشناس نشریات دانشجویی

 • رصد پایش نشریات دانشجویی
 • استعلام وضعیت آموزشی و انضباطی متقاضیان چاپ نشریات دانشجویی
 • برگزاری انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات
 • برگزاری دوره‌های آموزشی مجازی و غیرمجازی نشریات
 • برگزاری آزمون‌های سردبیران و مدیران مسئول نشریات دانشجویی
 • انجام فرآیند صدور و مجوز نشریات دانشجویی (ارائه فرم خام، دریافت فرم تکمیل شده، طرح در جلسه کمیته ناظر و تأیید نشریه)
 • ارائه گزارش ماهیانه از نشریات چاپ‌شده (محتوا، تیراژ و…)
 • ثبت شکایات حقیقی و حقوقی از نشریات و طرح در کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی
 • پاسخ به نامه‌های رسیده و درخواست‌های خارج از دانشگاه

کارشناس تشکل‌های دانشجویی

 • ثبت و بایگانی تشکل‌های دانشجویی
 • تنظیم احکام انضباطی مربوط به تشکل‌ها
 • تهیه گزارش از فعالیت تشکل‌های دانشجویی
 • استعلام وضعیت آموزشی و انضباطی نامزدهای شورای مرکزی تشکل‌ها
 • برگزاری انتخابات شورای مرکزی تشکل‌ها
 • آماده‌سازی درخواست‌های دریافتی به منظور طرح در جلسه هیئت نظارت بر تشکل‌های دانشجویی
 • رسیدگی به امور خارج از دانشگاه تشکل‌ها
 • صدور مجوز برنامه‌های درخواستی پس از تأیید هیئت نظارت

رئیس اداره انجمن‌های علمی و نشریات دانشجویی

 • اجرای برنامه‌های عملیاتی ابلاغ‌شده از طرف مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی
 • ارسال بازخورد و گزارش برنامه‌های اجرایی به مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی
 • سازمان‌دهی کارکنان با توجه به برنامه‌های عملیاتی و وظایف سازمانی
 • تهیه و آماده‌سازی امکانات و تجهیزات لازم برای انجام برنامه‌ها
 • نظارت بر نشریات دانشجویی (چاپ، توزیع و محتوای منتشر شد)
 • ارائه گزارش نشریات به مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی
 • نظارت بر انتخابات انجمن‌های علمی دانشکده‌ها
 • بررسی صلاحیت نامزدهای شورای مرکزی انجمن‌های علمی و دانشجویی
 • نظارت بر هزینه کرد و بودجه‌بندی برنامه‌های عملیاتی و چاپ و توزیع نشریات
 • ارزیابی عملکرد کارکنان مجموعه
 • پاسخگویی به درخواست‌های خارج از دانشگاه
به بالای صفحه بردن