درباره مدیریت فرهنگی

درباره ما

مدیریت فرهنگی همانطوری که از نامش پیداست ترکیبی است از دو واژه مدیریت و فرهنگ؛ برخی مدیریت را «علم» دانسته اند و بعضی دیگر آن را «هنر» می دانند مدیریت چه علم باشد و چه هنر، یا ترکیبی از این دو مقوله در طول تاریخ، نقش کارساز خود را در زندگی انسان به خوبی نشان داده است. موفقیت هر سازمانی تا حدود زیادی به شایستگی و موفقیت مدیر آن سازمان بستگی دارد. یکی از عوامل موفقیت مدیر، «فرهنگ» حاکم بر مدیر و حوزه مدیریت است. فرهنگ عبارت است از «مجموعه پیچیده ای از علوم، دانش ها، هنرها، افکار و اعتقادات، قوانین و مقررات، آداب و رسوم و سنت ها به طور خلاصه کلیه آموخته ها و عاداتی که یک انسان به عنوان عناصر جامعه اخذ می کند»
پس از این توضیحات مدیریت فرهنگی به صورت ترکیبی به معنای سازمان دهی و اداره امور و فعالیت های فرهنگی است، مدیریت فرهنگی نظیر هر نوع مدیریت سازمانی الزامات خاص خود را دارد که تمامی وظایف سازمانی مدیریت (سیاست گذاری، برنامه ریزی، سازمان دهی، هدایت هماهنگی، نظارت و ارزیابی) در قلمرو امور و فعالیت های فرهنگی جامعه تکیه می زند باید توانمندی های فکری و بینشی خاصی داشته باشد که بتواند به اهداف فرهنگی در سطوح مختلف اعم از جهانی، منطقه ای، ملی و محلی دست پیدا کند؛ علاوه بر توانایی های علمی و فکری باید در عرصه تجزیه و تحلیل سیاست گذاری، تعیین خط مشی ها و تبیین راهبردهای فرهنگی باید در صحنه های عملیاتی مانند برنامه ریزی های فرهنگی و همکاری های فرهنگی مشارکت فرهنگی، آموزش ها و اطلاع رسانی فرهنگی، اقتصاد و سرمایه گذاری های فرهنگی، پژوهش های فرهنگی و حقوق فرهنگی که به توسعه فرهنگی خواهند انجامید توانایی های مناسب را دارا باشد. بیش از هر چیز مبانی و اصول فرهنگی، که رسالت ترویج، تبلیغ و تعلیم آن بر عهده این مدیریت می‌باشد.

...مدیریت فرهنگی به صورت ترکیبی به معنای سازمان‌دهی و اداره امور و فعالیت های فرهنگی است...

ارزش‌های ما

تاریخچه مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی

در سال ۱۳۷۵ با تصمیم مدیریت وقت دانشگاه و به دلیل پرداختن هر چه بیشتر به مسائل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه اداره کل امور فرهنگی و دانشجویی به دو اداره کل مجزا تفکیک شد و پس از آن کلیه امور مربوط به سازمان‌دهی، برنامه‌ریزی، کنترل و نظارت بر رویدادها و فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه توسط اداره کل فرهنگی انجام گردید و از سال ۱۳۹۴ اداره کل فرهنگی دانشگاه به مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی تغییر نام پیدا کرد. این مدیریت شامل اداره فوق‌برنامه دانشجویی، اداره نشریات و تشکل‌های دانشجویی، اداره انجمن‌های علمی، دفتر فرهنگی اساتید و کارکنان، دفتر دختران و دفتر نظارت و ارزیابی می‌باشد که تصمیم‌گیری در خصوص چاپ و توزیع نشریات دانشگاهی و برگزاری رویدادها، کلاس‌های آموزشی و اردوهای درخواستی از سوی گروه‌های دانشگاهی را به عهده دارد. این مدیریت در حال حاضر با در اختیار داشتن فضایی به مساحت ۳۷۰۰ متر مربع به کلیه دانشگاهیان (اقشار دانشگاهی) و در مواردی به بیرون از دانشگاه ارائه خدمات می نماید.

نرخ رشد نشست‌های تخصصی(اقتصاد مقاومتی، عفاف و حجاب، وحدت حوزه و دانشگاه، دوره‌های آموزشی تخصصی مدیران و کارشناسان فرهنگی)
100%
نسبت چاپ نشریات دارای مجوز در زمان‌بندی مقرر شده
66%
نرخ رشد دانشجویان جذب شده در تشکل‌های دانشجویی دارای مجوز
20%
به بالای صفحه بردن