اطلاعیه شماره5 / انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات

 

مطابق ماده 13،تبصره ماده13 و ماده 14 شیوه نامه انتخابات، و پس از برگزاری جلسه کمیته ناظر(13 اسفند) مقرر شد انتخابات مديران مسئول نشريات دانشجويي دانشگاه صنعتی امیرکبیر  انشاءالله در در روزیکشنبه مورخ  20 اسفندماه در تالار فرهنگ (واقع در ساختمان فرهنگی شماره 2 بین دانشکده های شیمی و پلیمر)  از ساعت 12:30 الی 14 برگزار گردد.

شرایط رأی دهندگان:

ماده 9- شرایط رأی دهندگان در انتخابات کمیته ناظر دانشگاه به شرح ذیل است:

مدیرمسئول نشریه فعال باشند.

فارغ التحصیل و یا اخراج نشده باشند.

محرومیت از تحصیل و یا انصراف وی از تحصیل، قطعی نشده باشد.

تبصره 1- عدم تحویل به موقع سه نسخه از هر شماره منتشر شده توسط نشریه (مفاد ماده 23 دستورالعمل)، نافی حق مدیرمسئول برای شرکت در انتخابات نیست.

تبصره 2- تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو، روزی است که آخرین نمره قطعی درس دانشجو در آموزش موسسه ثبت می شود و مراد از اخراج، قطعیت یافتن و اجرای تصمیم یا حکم قانونی مبنی بر اخراج است.

 

 

 

 

لیست نشریات دارای حق رای:

ردیفنام نشریهصاحب امتیازمدیرمسئول
1اندیشهکانون اندیشهمحمدامین امرالهی
2انعکاسبسیج دانشجوییعلیرضا صفری
3آشکارترین پنهانامیررهام شجاعیامیررهام شجاعی
4آمینعلی ابراهیمیانعلی ابراهیمیان
5آنکحسین طیبحسین طیب
6آوای دادمجید سلطانیمجید سلطانی
7آینهکانون اندیشهمحمدرضا ذاکری
8باوربسیج دریامحمدحسین حبیبی
9برآیندکیارش خادمکیارش خادم
10بلورانجمن علمی معدنسیاوش ابراهیم پور
11پالسبسیج برقمحمدجواد کامران
12پایشامیرحسین یزد فاضلیامیرحسین یزد فاضلی
13پلی دیدآرش شمسآرش شمس
14پویشصنفی کامپیوترمحمدباقر عابدی سقا
15پیچکمهدی پرنیان چیمهدی پرنیان چی
16تاظهورکانون انتظاربهاره مسیب زاده
17جدالمهدی نیکبختمهدی نیکبخت
18جریان انتظارمریم دادمهرمریم دادمهر
19جمحسام الدین کلانتریحسام الدین کلانتری
20حکایت نیامین هنریامین هنری
21خبرنامه فرهنگ و سیاستانجمن فرهنگ و سیاستسیدرضا محسن نژاد
22خط قرمزسیدعلیرضا فاطمیسیدعلیرضا فاطمی
23درنگبسیج شیمیمحسن فخارزاده
24دوربرگردانسیدمحمدعلی میرصانعسیدمحمدعلی میرصانع
25راهبردمحمدهادی بهلولیمحمدهادی بهلولی
26رستاصنفی صنایعمهدی نوری
27رصدلعیا بیاتلعیا بیات
28رونقمحدثه ابراهیمیمحدثه ابراهیمی
29رویشبسیج نساجیامیررضا نجف زاده
30ریراصنفی شیمیمحمد مهدی دهقانی
31ریشهمنصوره کوشکیمنصوره کوشکی
32زخمهامیرحسین شهدوستامیرحسین شهدوست
33ژیوارمحمدحسین همت پورمحمدحسین همت پور
34سخن انجمنانجمن اسلامیعلی دهقان
35سدیدبسیج عمرانهادی ابوالحسنی
36سکانسطاهره اسمعیل زادهطاهره اسمعیل زاده
37سیانتنرگس حسینینرگس حسینی
38شریان اندیشهبسیج مهندسی پزشکیمحمدجواد فلاحی
39شفقفاطمه سادات حسینی قمیفاطمه سادات حسینی قمی
40صداااانجمن اسلامیمریم مهربان
41صدای برابرانجمن اسلامی ترقی خواهسیده نبات نعیمی
42صدای دانشجوعلی عباسیعلی عباسی
43صدای دانشگاهانجمن اسلامی ترقی خواههادی بزرگ مهر
44صراطمریم آخوندیمریم آخوندی
45صورناسبحان فلاحسبحان فلاح
46طلوع حقمحمدصادق وظایف محمدیمحمدصادق وظایف محمدی
47عصر ترقیانجمن اسلامی ترقی خواهسینا نریمانی اصل
48عقیقبسیج معدنعلی محمد جعفری
49غیاثپریسا خوراههپریسا خوراهه
50فانوسبسیج کامپیوترکامیار خشنود زاده
51فردازینب متقیزینب متقی
52قدحمحمدحسن نوذریمحمدحسن نوذری
53کای دوبسیج صنایعمحمد افشار
54کرانزهرا خندانزهرا خندان
55مشکاتغزاله اسماعیلیغزاله اسماعیلی
56معاشرانکانون های فرهنگیسینا پورعسگری
57منهاجسعید جعفری صادق آبادسعید جعفری صادق آباد
58میثاقصنفی نساجیآیدا رضایی
59میقاتزهرا نیازیزهرا نیازی
60نسیم بیداریصنفی فیزیکسیدمحمد دولت آبادی حامدی
61نشاطعلیرضا شرکاء برادرانعلیرضا شرکاء برادران
62نگاهفاطمه راحمیفاطمه راحمی
63نهالوحید احمدیلیلا غروی
64نیمجمع اسلامی دانشجویانافشین هزاوه
65والشمسطوبی بوعلیطوبی بوعلی
66وکیل الرعایازینب آورکانیزینب آورکانی
67پیک هوافضادانشکده مهندسی هوافضامحمود مانی
68هویتبسیج مکانیکعلیرضا معینی
69هیهاتزینب سادات طباطبایی علویزینب سادات طباطبایی علوی
70صباحیاسر شکوهییاسر شکوهی
71نجاتبسیج خوابگاه نجات اللهیرضا حسین پور نصرآبادی
72پرتوبسیج دانشجوییمحمدصابر جهانداری
73آزمونرضا امامیرضا امامی
74مهبانگمحمدحسین مرادیمحمدحسین مرادی
75نسجرامین غفاری آبی سفلیرامین غفاری آبی سفلی
76اختر وشپارسا خالقیپارسا خالقی
77صدای جمهوررحیم خلیلیرحیم خلیلی
78شهید چمرانبسیج فیزیکمحمدرضا واعظی
79آسمانبسیج هوافضامهدی قدسی موسوی
80افقانجمن علمی مکانیکمحمدرضا رازفر
81مشعلبسیج نفتهادی مرادی نیک
82هاتفهمایون دارابیهمایون دارابی

 

 

اسامی کاندیداها:

ردیفنام و نام خانوادگیشماره دانشجویینام نشریه
1مریم مهربان جهرمی9326091صدااا
2زینب آورکانی9433043وکیل الرعایا
3فاطمه راحمی9331063نگاه
4محمدامین امرالهی9227005اندیشه
5زینب سادات طباطبایی علوی9425035هیهات
6سیدمحمدعلی میرصانع9532074دوربرگردان
7علی دهقان9411014سخن انجمن
8مریم آخوندی9432037صراط
9نرگس حسینی9331059سیانت
10لعیا بیات9422012رصد
11سینا نریمانی9429058عصرترقی
12پریسا خوراهه9411012غیاث
13زهرا خندان96115105کران
14علیرضا برادران شرکا9529013نشاط
15امین هنری96129030حکایت نی
16مهدی پرنیان چی9327013پیچک
17آرش شمس9332903پلی دید
18سبحان فلاح9433097صورنا
19سیده نبات نعیمی9526447صدای برابر
20مجید سلطانی9422028آوای داد
21سیدرضا محسن نژاد9327040خبرنامه فرهنگ و سیاست

 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن