انجمن اسلامی دانشجویان

images

اعضای شورای مرکزی سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

 

safarpoor

۱. علیرضا صفرپور / دبیر

dehghani

۲٫ علیرضا دهقانی/ مسئول واحد تشکیلات

mokhtar tabar

۳٫ محمدحسین مختارتبار / مسئول واحد سیاسی

jaroo bandan

۴. امین جاروبندان/ مسئول واحد عقیدتی

۵.معصومه زورمند / مسئول واحد خواهران

۶. نرگس السادات حسینی/ مسئول واحد تبلیغات و رسانه

۷. مریم مهربان / مسئول واحد صنفی و آموزشی

nozari

۸. محمد حسن نوذری

samiei nejad

۹٫محمد مهدی سمیعی نژاد

اساسنامه انجمن:

asasnameh

راه های ارتباطی با انجمن اسلامی دانشجویان

شماره دفتر برادران :۶۶۴۹۵۶۵۴
شماره دفتر خواهران:۶۴۵۴۲۷۷۳

وب سایت:  http://anjomaneslami.aut.ac.ir

photo_2017-05-16_10-35-38

photo_2017-05-16_10-35-44

photo_2017-05-16_10-35-48