ویژه برنامه روز جوان

به گزارش خبرنگار افتخاری مدیریت امور فرهنگی واجتماعی دانشگاه صنعتی امیرکبیر: مدیریت امور فرهنگی واجتماعی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با همکاری مدیریت امور اداری وپشتیبانی

ادامه

کارگاه شماره ۶: معرفی قوانین نوین مالیات، کار، بیمه، حسابرسی و کنترل های داخلی

۸ساعت دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۵ مدرس: خانم جعفری (دکتری مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبائی) هزینه ثبت نام آزاد: ۲۵۰ هزار تومان هزینه ثبت نام

ادامه

کارگاه شماره۳: تکنیک ها و ابزار تفکر نقادانه، تفکر خلاق و تفکر استراتژیک

۸ ساعت شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ مدرس: عطاءاله هرندی(دکتری مدیریت استراتژیک دانشگاه علامه طباطبائی) هزینه ثبت نام آزاد: ۲۵۰ هزار تومان هزینه ثبت نام

ادامه

کارگاه شماره ۱: ابزارها و تکنیک های مذاکرات هوشمند، مصاحبه شغلی و رزومه نویسی

۸ ساعت شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ مدرس: وحید خاشعی(عضو هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی) هزینه ثبت نام آزاد: ۲۵۰ هزار تومان

ادامه