اعلام برندگان مرحله دوم مسابقه کتابخوانی ” اسرار ماه رمضان “

مرحله دوم مسابقه کتابخوانی با محوریت کتاب ” اسرار ماه رمضان ” ویژه دانشگاهیان توسط مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی و معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر

ادامه