ثبت نام در نهمین دوره دانش افزایی اعضای هیئت علمی

نهمین دوره دانش افزایی اعضای هیئت علمی نام*نام خانوادگی*دانشکده/ پژوهشکده*مرتبه علمی*استادیاردانشیاراستادتلفن همراه (جهت ارسال پیامک)*آدرس پست الکترونیکی* شرکت در کلاس*قوانین ومقررات دانشگاهیتمایل ندارمشرکت در
ادامه

جشنواره ایده های برتر فرهنگی اجتماعی

جشنواره ایده های برتر فرهنگی واجتماعی نام ونام خانوادگی*واحد*موبایل*شماره داخلی*عنوان ایده*ایده مورد نظر مربوط به بخش :*اخلاق حرفه ایمستند سازی ومدیریت دانشخلاقیت وکارآفرینیسلامت/ورزش/تغذیهفضای مجازیبیان
ادامه